45. Cén fáth nach ndéanfaí aithris ar Bhóthar Seoighe?

“Dar leat mar sin gur bunú comharsanachtaí Gaeilge an rud is túisce a thiocfadh chun cuimhne chuig dream ar bith a bhí ag smaoineamh ar theanga a athbheochan taobh amuigh den Ghaeltacht, má bhí siad le troid i gcoinne tonn rabharta an Bhéarla atá ár mbualadh gach lá sa tseachtain.”[1] Séamus Mac Seáin Éiríonn leis … An chuid eile de 45. Cén fáth nach ndéanfaí aithris ar Bhóthar Seoighe?

44. Gaeil na Bruiséile

Rinneadh an 21ú teanga oifigiúil agus oibre de chuid an Aontais Eorpaigh den Ghaeilge ar an 13 Meitheamh 2005. Bhí Poblacht na hÉireann ina ball de Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa ar feadh 32 bhliain  roimhe sin ach níor iarr an stát stádas iomlán dá teanga oifigiúil. Tar éis feachtas darb ainm STÁDAS a reáchtáladh chun aitheantasiomlán … An chuid eile de 44. Gaeil na Bruiséile

42. Gaeltacht na Mí

“Is míorúilt dhúbailte é go bhfuil pobail Ghaeltachta anseo i gContae na Mí.” Plean Teanga do Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltacht na Mí[i] Bunaíodh ‘Gaeltacht Ráth Cairn’ sa bhliain 1935 nuair a chuir Rialtas na hÉireann talamh ar fáil do mhuintir Chonamara, an chuid is mó acu as Ceantar na nOileán[ii]. Is dócha go raibh Gaeilge … An chuid eile de 42. Gaeltacht na Mí

41. Uachtar Chluanaí

Nuair a shiúlann duine isteach in oifigí Ghlór na Móna (GnaM), ar bhóithrín a imíonn ó bharr Bhóthar na Carraige Báine in iarthar Bhéal Feirste, mothaíonn an té sin go bhfuil fuadar oibre faoina  daoine atá ag feidhmiú ann - tá sé mar a bheadh ceanncheathrú réabhlóide ann. Tá an eagraíocht ag feidhmiú i gceantair Uachtar … An chuid eile de 41. Uachtar Chluanaí

39. Carn Tóchair (3) – stádas reatha na teanga

“When the Carn Tóchair project began there were half a dozen people who spoke Irish, or ‘maybe less’, a figure that has grown to about 180, a combination of kids immersed in school, adults who have achieved fluency and a sprinkling of native speakers who moved here upon discovering the language rebirth.” Michael McCaughan Rinne … An chuid eile de 39. Carn Tóchair (3) – stádas reatha na teanga