45. Cén fáth nach ndéanfaí aithris ar Bhóthar Seoighe?

“Dar leat mar sin gur bunú comharsanachtaí Gaeilge an rud is túisce a thiocfadh chun cuimhne chuig dream ar bith a bhí ag smaoineamh ar theanga a athbheochan taobh amuigh den Ghaeltacht, má bhí siad le troid i gcoinne tonn rabharta an Bhéarla atá ár mbualadh gach lá sa tseachtain.”[1] Séamus Mac Seáin Éiríonn leis … An chuid eile de 45. Cén fáth nach ndéanfaí aithris ar Bhóthar Seoighe?

44. Gaeil na Bruiséile

Rinneadh an 21ú teanga oifigiúil agus oibre de chuid an Aontais Eorpaigh den Ghaeilge ar an 13 Meitheamh 2005. Bhí Poblacht na hÉireann ina ball de Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa ar feadh 32 bhliain  roimhe sin ach níor iarr an stát stádas iomlán dá teanga oifigiúil. Tar éis feachtas darb ainm STÁDAS a reáchtáladh chun aitheantasiomlán … An chuid eile de 44. Gaeil na Bruiséile

39. Carn Tóchair (3) – stádas reatha na teanga

“When the Carn Tóchair project began there were half a dozen people who spoke Irish, or ‘maybe less’, a figure that has grown to about 180, a combination of kids immersed in school, adults who have achieved fluency and a sprinkling of native speakers who moved here upon discovering the language rebirth.” Michael McCaughan Rinne … An chuid eile de 39. Carn Tóchair (3) – stádas reatha na teanga

37. Carn Tóchair (1) – pobal ar leith

“Bhí Gaeilge le cloisteáil go forleathan sa cheantar idir óg agus aosta, rud a thug ardú croí dom.”[i] An taighdeoir Nollaig Mac Giolla Thuile, 2018 Cluintear tagairtí á dhéanamh do ‘Ghaeltacht’ Charn Tóchair anseo is ansiúd ach is áibhéil é sin. Mar sin féin, is é ceann de na ceantair is láidre Gaeilge ó thuaidh … An chuid eile de 37. Carn Tóchair (1) – pobal ar leith

18. Easpa pobail, easpa tearmainn

“Ní féidir leis an teanga maireachtáil mura bhfuil sí á labhairt mar chéad teanga ag pobail áirithe agus dá réir sin á seachadadh ó ghlúin go glúin.”i Tuarascáil Choimisiún na Gaeltachta 2002 Tá teangeolaithe den tuairim nach féidir le teanga ar bith maireachtáil gan pobal.  Tá dlúthphobail thraidisiúnta na Gaeilge, na Gaeltachtaí, ag dul i … An chuid eile de 18. Easpa pobail, easpa tearmainn